Bahagian Audit Dalam UiTM telah mengadakan Mesyuarat Bahagian Audit Dalam Bilangan 1/2017 pada 2 Februari 2017.