Berikut merupakan Ahli Majlis Audit Universiti UiTM:

 
 

 
 

YBhg. Datuk Mohamed Azahari Mohamed Kamil (Pengerusi)

 

 

 
 

YBrs. Encik Mohd Sakeri Abdul Kadir (Ahli)

   
  YBhg. Datin Paduka Ir. Dr. Siti Hamisah Tapsir (Ahli)  
 

 

 
 

YBrs. Encik Faizol Yeop Mohd Rose (Setiausaha)