Tarikh Mesyuarat MAU Tahun 2023

Berdasarkan Surat Pekeliling Am Jabatan Perdana Menteri Bilangan 3 Tahun 1998, Bahagian Audit Dalam hendaklah mengemukakan laporan setiap suku tahun kepada Majlis Audit Universiti. Sehubungan itu, tarikh mesyuarat Majlis Audit Universiti bagi tahun 2023 adalah seperti berikut:

 

Mesyuarat

Tarikh / Hari Dirancang

Masa

Tarikh / Hari / Masa Dibentang

MAU Ke-74 2 Mac 2023 (Khamis)

9.00 pagi

 
MAU Khas 14 Mac 2023 (Selasa)

2.30 petang

 
MAU Ke-75 13 Jun 2023 (Selasa)

9.00 pagi

 
MAU Ke-76 29 Ogos 2023 (Selasa)

9.00 pagi

 
MAU Ke-77 9 November 2023 (Khamis)

9.00 pagi

 

 

Tarikh-tarikh tersebut telah dikemukakan pada Mesyuarat Konsolidasi Jadual Mesyuarat Peringkat Strategik Tahun 2023 bagi keperluan penyelarasan tarikh mesyuarat Lembaga Pengarah UiTM dan lain-lain jawatankuasa yang dianggotai oleh ahli Lembaga Pengarah UiTM. Walau bagaimanapun, tarikh-tarikh tersebut adalah tertakluk kepada pindaan.

Contact Us

 

Bahagian Audit Dalam
Aras 4, Menara Sultan Abdul Aziz Shah (SAAS),
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

audituitm@uitm.edu.my

Tel: 03-5544 2122