Kata-kata Aluan
Ketua Audit Dalam


Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh dan salam sejahtera.
Selamat datang ke LAMAN WEB BAHAGIAN AUDIT DALAM, UiTM.

Sesungguhnya persediaan laman web ini bertujuan untuk menyampaikan maklumat  ringkas kepada pengguna-pengguna tentang Bahagian Audit Dalam. Dengan maklumat yang kami paparkan ini, sedikit sebanyak diharap akan dapat memberi penjelasan tentang objektif dan peranan Bahagian Audit Dalam serta panduan yang berguna kepada semua pihak. 

Selaras dengan misi UiTM untuk menjadi sebuah Institusi Pengajian Tinggi yang unggul, Bahagian Audit Dalam turut bergerak seiring bagi mencapai dan merealisasikan misi ini dengan membantu pihak pengurusan memperbaiki serta meningkatkan sistem kawalan dalaman dan mengukuhkan proses akauntabiliti. Keutuhan, Kebebasan, Keadilan, Keyakinan dan Kecekapan telah dititikberatkan semasa menjalankan tugas dan tanggungjawab bagi meyakinkan semua pihak terhadap integriti dan kredibiliti Bahagian Audit Dalam.

Semoga laman web ini akan dapat membantu meningkatkan pemahaman pengguna mengenai Bahagian Audit Dalam dan seterusnya membantu mempertingkatkan prestasi pengurusan kewangan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang sedia ada. Saya juga mengalu-alukan kepada semua pelawat untuk mengemukakan pandangan dan buah fikiran untuk memantapkan lagi proses pengauditan. Saya dan seluruh warga kerja Bahagian Audit Dalam  juga berazam dan berjanji untuk melaksanakan peranan yang dipertanggungjawabkan kepada kami sebaik mungkin berteraskan prinsip “AUDIT BERKUALITI MENINGKATKAN AKAUNTABILITI”

Sekian.

Faizol Yeop Mohd Rose