Mesyuarat Bersama Ketua- Ketua Audit Dalam ( MBKAD ) Universiti Awam Malaysia No. 2/2015 telah diadakan di Kampus Kota, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) pada jam 9.30 pagi, 2 Oktober 2015 .