Mesyuarat Bahagian Audit Dalam 2016 pada 27 Oktober 2016