Tarikh: 31 Oktober 2017

Tempat: Bilik Mesyuarat Canseleri UMK