Taklimat Quality Assurance Review telah diadakan pada 19 April 2017