Taklimat Quality Assurance Review telah diadakan pada 13 Julai 2017 sebagai persediaan untuk Audit QAR IIA Malaysia.