Mesyuarat Bahagian Audit Dalam Bilangan 1/2018 pada 17 April 2018.