• Adakah Jabatan mempunyai carta organisasi yang lengkap dan kemaskini?
  • Adakah penurunan kuasa diberi secara bertulis kepada pegawai-pegawai yang bertanggungjawab terhadap pengurusan kewangan?
  • Adakah manual prosedur kerja jabatan disediakan dengan lengkap dan kemaskini mengikut PKPA Bil. 8/91?
  • Adakah fail meja setiap pegawai disediakan dan dikemaskini mengikut PKPA Bil. 8/91?
  • Adakah Buku Perkhidmatan Kerajaan/Fail Peribadi diselenggarakan dan dikemaskini mengikut AP Bab 2 Bahagian II Perkara 19?


    Nota : AP = Arahan Perbendaharaan
    PKPA = Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam