• Adakah tuntutan kerja lebih masa mematuhi peraturan dan arahan Perintah Am Bab G?
  • Adakah tuntutan kerja lebih masa yang melebihi 1/3 daripada gaji pokok mendapat kelulusan pegawai sekurang-kurangnya daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional?
  • Adakah bayaran lebih masa dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan?
  • Adakah kerja lebih masa mendapat kebenaran daripada Pendaftar/Pengarah Kampus Cawangan?
  • Adakah tuntutan lebih masa dibuat bersertakan dengan dokumen sokongan?
  • Adakah waktu rehat 1 jam diberi bagi setiap 8 jam kerja lebih masa (Perintah Am Bab G)?
  • Adakah kerja lebih masa tidak dilakukan dalam waktu bertugas biasa?
  • Adakah kerja lebih masa tidak dijalankan 24 jam tanpa berhenti?
  • Adakah Kad Perakam Waktu diketip bagi tempoh kerja lebih masa?