• Adakah juruwang tidak terlibat dengan penyelenggaraan rekod kewangan (AP 73)?
  • Adakah pungutan dengan resit disesuaikan oleh pegawai setiap hari (AP 80(b))?
  • Adakah wang dibankkan/dimasukkan ke bank dengan segera (AP 78(a))?
  • Adakah kemasukan wang ke bank direkod dalam buku tunai (AP 79(b))?
  • Adakah slip bank disemak dan ditandatangani oleh pegawai yang bertanggungjawab (AP 80(e))?
  • Adakah pungutan yang tidak sempat dibankkan disimpan dengan selamat?


Nota : AP = Arahan Perbendaharaan