• Adakah baucer-baucer bayaran difailkan mengikut nombor siri dan teratur?
  • Adakah daftar baucer pembayaran diselenggarakan (AP 98(a))?
  • Adakah daftar bil dan rekod bayaran diselenggarakan (AP 103(b))?
  • Adakah pindah peruntukan (viremen) dirancang dengan baik serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan?
  • Adakah pembayaran dibuat dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap?


Nota : AP = Arahan Perbendaharaan