SEJARAH PENUBUHAN AUDIT DALAM

1 Januari 1980
Unit Audit Dalam mula ditubuhkan.

1982-1995
Unit beroperasi sepenuhnya dengan diketuai oleh seorang wakil dari Jabatan Audit Negara secara pinjaman (secondment) dan seorang Penolong Juruaudit.

1996
Penambahan staf iaitu dua (2) orang Juruaudit telah dilantik.

1998
Lantikan tetap Ketua Juruaudit menggantikan wakil Jabatan Audit Negara. Kakitangan berjumlah empat (4) orang iaitu seorang Ketua Juruaudit, dua (2) orang Juruaudit dan seorang Penolong Juruaudit.

2003-2008
Perluasan struktur dengan penambahan staf berjumlah 24 orang iaitu seorang Ketua Juruaudit, seorang Juruaudit Kanan, lima (5) orang Juruaudit, sembilan (9) orang Penolong Juruaudit, lima (5) orang Pembantu Juruaudit dan tiga (3) orang staf di bahagian pentadbiran.


1 Disember 2008
Unit Audit Dalam dinaiktaraf ke Bahagian Audit Dalam.


2009-2010
Bahagian Audit Dalam terus berkembang dengan penambahan staf yang berjumlah 38 orang iaitu seorang (1) Ketua Juruaudit, seorang (1) Timbalan Ketua Juruaudit, dua (2) orang Juruaudit Kanan, enam (6) orang Juruaudit, tiga (3) orang Penolong Juruaudit Kanan, 17 orang Penolong Juruaudit, empat (4) orang Pembantu Juruaudit dan empat (4) orang staf di bahagian pentadbiran.

 

2011 Hingga Sekarang
Bahagian Audit Dalam telah memperluaskan lagi struktur organisasinya dengan melaksanakan Sistem Zon. Unit Audit Dalam (UAD) telah diwujudkan di tiga (3) Zon. Setiap UAD Zon akan dipertanggungjawabkan untuk menjalankan pengauditan bagi dua (2) hingga tiga (3) UiTM negeri seperti berikut :

UAD Zon A (UiTM Perlis) - UiTM Perlis dan UiTM Kedah
UAD Zon B (UiTM Perak) - UiTM Perak dan UiTM P.Pinang
UAD Zon C (UiTM Terengganu) - UiTM Terengganu, UiTM Kelantan dan UiTM Pahang
Secara keseluruhannya, sehingga kini jumlah staf Bahagian Audit Dalam adalah 42 orang iaitu seorang (1) Ketua Juruaudit, dua (2) orang Timbalan Ketua Juruaudit, enam (6) orang Juruaudit Kanan, seorang (1) Juruaudit, empat (4) orang Penolong Juruaudit Kanan, 21 orang Penolong Juruaudit, tiga (3) orang Pembantu Juruaudit, seorang (1) Setiausaha Pejabat dan tiga (3) orang staf di bahagian pentadbiran.

Contact Us

 

Bahagian Audit Dalam
Aras 4, Menara Sultan Abdul Aziz Shah (SAAS),
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

audituitm@uitm.edu.my

Tel: 03-5544 2122