VISI

Audit dalam akan sentiasa diiktiraf oleh komuniti dan pihak pengurusan Universiti Teknologi MARA menerusi pengauditan yang professional dalam usaha meningkatkan akauntabiliti dan penambah baikan proses kerja yang efisien dan efektif.

 

MISI

Meningkatkan akauntabiliti dan memastikan penggunaan sumber-sumber secara ekonomik, efisien dan efektif melalui perkhidmatan audit yang bebas (independance), profesional dan berkualiti.

OBJEKTIF

Contact Us

 

Bahagian Audit Dalam
Aras 4, Menara Sultan Abdul Aziz Shah (SAAS),
Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Malaysia

audituitm@uitm.edu.my

Tel: 03-5544 2122